Για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό η παροχή κινήτρων προς τους δανειολήπτες για να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, είναι προτεραιότητα. Με τα κίνητρα αυτά, στηρίζουμε τους δανειολήπτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να βρουν λύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα και να μειώσουν ή να ξοφλήσουν ακόμα τα χρέη τους. Με τη μείωση των ΜΕΔ, βοηθείται και η οικονομία της χώρας μας και κάνει άλλο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

Για το σκοπό αυτό ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα καταθέσει 8 προτάσεις νόμου που έμπρακτα θα συνεχίσουν να βοηθούν τους δανειολήπτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ήδη με προτάσεις νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, και με τη στήριξη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, δώσαμε κίνητρα και εργαλεία στους δανειολήπτες, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Παρείχαμε:  

  1. Δυνατότητα ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας για αποπληρωμή δανείου και άμεση απαλλαγή από:

- Μεταβιβαστικά τέλη
- Φόρο κεφαλαιουχικών κερδών
- Φόρο Εισοδήματος
- Εταιρικό φόρο
- Κόστος χαρτοσήμων
- ΦΠΑ
- Εισφορά για την Άμυνα

  1. Πέραν των πιο πάνω, δώσαμε τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να πωλήσουν ακίνητη περιουσία προς τρίτα πρόσωπα στην ελεύθερη αγορά, για αποπληρωμή δανείων με τις ίδιες απαλλαγές από τέλη και φορολογίες.
  1. Επιπρόσθετα, δώσαμε τη δυνατότητα πώλησης ή παραχώρησης ακινήτων από συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρείες, για αποπληρωμή δανείου με τις ίδιες απαλλαγές από τέλη και φορολογίες.
  1. Καθορίσαμε επίσης στη νομοθεσία ότι όταν η τιμή πώλησης ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το ποσό του χρέους, τότε ο φόρος θα καταβάλλεται μόνο στο ποσό της διαφοράς.

Αποδεδειγμένα τα εργαλεία που δώσαμε στους δανειολήπτες βοήθησαν για να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να επιτευχθούν χιλιάδες αναδιαρθρώσεις δανείων.

Τα εργαλεία που παρείχαμε προς τους δανειολήπτες λήγουν τέλος του 2019. Με τις 7 προτάσεις νόμου που θα καταθέσουμε αύριο στη Βουλή, τα κίνητρα αυτά προς τους δανειολήπτες παρατείνονται και θα ισχύσουν για ακόμη 1 χρόνο.

Πέραν των 7 προτάσεων νόμου που θα παρατείνουν τα κίνητρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα καταθέσει και μια 8η πρόταση νόμου, με την οποία θα διορθώσουμε ακόμα μια στρέβλωση στη νομοθεσία.

Όπως έχει σήμερα ο νόμος η διαγραφή χρέους στα πλαίσια αναδιάρθρωσης όταν αφορά νομικά πρόσωπα, φαίνεται ως κέρδος και υπόκειται σε φορολογία. Φυσικά, αυτό είναι λογιστικό κέρδος και απλά φαινόταν ως τέτοιο στα βιβλία. Δρούσε όμως ως αντικίνητρο για αναδιαρθρώσεις όταν οι εταιρείες αυτές δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

Με την πρόταση νόμου που καταθέτουμε, η διαγραφή  χρέους στα πλαίσια διευθέτησης οφειλής δεν θα θεωρείται κέρδος και δεν θα καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος.

Η πρόταση μας θα αφορά τα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν για τα έτη 2017 – 2020.

Αυτό θα είναι ένα επιπρόσθετο κίνητρο που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευθετήσουν τις οφειλές τους με τις τράπεζες και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις που θα ωφελήσουν τόσο τις ίδιες, όσο και την οικονομία ευρύτερα.  

 SITE LEFT