Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

  • Γεννήθηκε το 1982 στην Λάρνακα και κατάγεται από το χωριό Τρούλοι.
  • Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
  • Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, Εκπρόσωπος Φοιτητών στην Φιλοσοφική Σχολή και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορία και Αντιπρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ.
  • Είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματοςErasmus + για τη Νεολαία καθώς και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Είναι Αντιπρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
  • Εκπροσωπεί την Κύπρο σε συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Είναι μέλος σε κυπριακούς και διεθνείς επαγγελματικούς συνδέσμους.
  • Εργάζεται στο ΠανεπιστήμιοΚύπρου σε θέματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.