Ιωάννης Χάσικος

Ομάδα Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ιωάννης Χάσικος ειδικεύεται σε ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και εναλλακτικών επενδύσεων. Άρχισε τη καριέρα του ως δικηγόρος με αντικείμενο το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και εργάστηκε σε διεθνείς επενδυτικούς οίκους στο Λονδίνο. Σήμερα είναι ο Διευθύνον Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία ΧΑΣΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και Συνέταιρος στον επενδυτικό οίκο PETRCHOR CAPITAL PARTNERS που εδρεύει στο Λονδίνο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το City University. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ηνωμένου Βασιλείου για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.