Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 20 Δεκεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, αποφάσισε την ενεργοποίηση των διαδικασιών για αναπλήρωση:

α) της θέσης του Αναπληρωτή Προέδρου και

β) δύο θέσεων Αντιπροέδρου

οι οποίες προέκυψαν μετά από αντίστοιχες παραιτήσεις των συναγωνιστών Ευρωβουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου, Ευρωπαίας Επίτροπου για την Υγεία Στέλλας Κυριακίδου και Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή αντίστοιχα.

Με βάση το Καταστατικό του Κόμματος, ως έχει τροποποιηθεί τον Ιούλιου του 2018, η αναπλήρωση των πιο πάνω θέσεων γίνεται μέσα από εκλογική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος.

Το Πολιτικό Γραφείο έχει αποφασίσει όπως το Ανώτατο Συμβούλιο συνέλθει το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020, στις 11πμ στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια.

 

Ψηφοφορία

Με το πέρας του Α’ Μέρους της Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου, θα ακολουθήσει ψηφοφορία στον ίδιο χώρο, αν και εφόσον υπάρχουν υποψηφιότητες πέραν των διαθέσιμων θέσεων, η οποία θα διαρκέσει από τις 12:00μμ μέχρι τις 5:00μμ. Η ψηφοφορία για το κάθε αξίωμα γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Για τις θέσεις Αντιπροέδρων, κάθε σύνεδρος δικαιούται από 1 μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης.

 

Υποψηφιότητες:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2019 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμαδηλαδή τις συνδρομές τους για το 2019 και 2020.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από τον Διευθυντή Διοίκησης του Κόμματος, στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 από τις 9πμ μέχρι τις 12:30μμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για ένα μόνο αξίωμα, δηλαδή είτε για Αναπληρωτής Πρόεδρος ή για Αντιπρόεδρος. Για τις θέσεις αυτές δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια ποσόστωσης νέων ή γυναικών.

Τονίζεται επίσης ότι με βάση το Καταστατικό ως έχει τροποποιηθεί, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σε ειδικό έντυπο, ενυπόγραφο κατάλογο υποστηρικτών τους, μέλη του Κόμματος, τα οποία να έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους για το 2019. (75 για τη θέση Αναπληρωτή Πρόεδρο, 50 για τη θέση Αντιπροέδρου)

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας
  2. Τον ενυπόγραφο κατάλογο με τους υποστηρικτές
  3. Την πολιτική τους ταυτότητα ή το εκλογικό τους βιβλιάριο
  4. Αποδεικτικό εξόφλησης των συνδρομών τους για το 2019 και 2020
  5. Πρόσφατη φωτογραφία τους και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή
  6. Το ποσό των €200 που καταβάλλεται ως χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες και το οποίο δεν επιστρέφεται.

Η Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας και το ειδικό έντυπο υποστηρικτών θα είναι διαθέσιμο από το γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019.

Τέλος, το Πολιτικό Γραφείο, εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Γραφείο για το χειρισμό συναφών θεμάτων που αφορούν στη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου και την εκλογική διαδικασία.

Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας εδώ

Το έντυπο υποβολής υποστηρικτών εδώ

Γιώργος Λυσανδρίδης

Διευθυντής Διοίκησης