Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Οικονομικών για το Σχέδιο «Εστία», ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο υπερβαίνει τις 5,400.  Αριθμός που κρίνεται ικανοποιητικός, δεδομένου του αριθμού των δανειοληπτών που πληρούσαν όλα τα κριτήρια του σχεδίου, και ενώ η διαδικασία αξιολόγησης για έγκριση ένταξης στο Σχέδιο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Το Σχέδιο «Εστία» είναι για πολλές περιπτώσεις το καταλληλότερο εργαλείο που θα βοηθήσει τους δικαιούχους δανειολήπτες να καταστούν βιώσιμοι ως προς τη διευθέτηση του μη εξυπηρετούμενου δανείου τους και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. 

Σημειώνουμε και επικροτούμε όμως την ίδια ώρα και την πολιτικά ορθή πρόβλεψη, για ένα κοινωνικό σχέδιο -η εκπόνηση του οποίου αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης- για τους ευάλωτους δανειολήπτες οι οποίοι λόγω κριτηρίων δεν θα υπαχθούν στο «Εστία».  

Με ουσιώδη μέτρα σαν κι αυτά και προς όλες τις κατευθύνσεις, αντιμετωπίζεται βήμα-βήμα αλλά στην πράξη, ένα μείζον ζήτημα όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η προστασία της πρώτης κατοικίας που αποτελεί και προτεραιότητα ενός κοινωνικά ευαίσθητου κράτους.

10/1/2020