Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Η σημερινή έκδοση δυο ομολόγων, 10ετούς ύψους €1,0 δις και 20ετούς ύψους €750 εκ., με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχής, γεγονός που καταδεικνύεται και από το ότι η συνολική προσφορά έχει ξεπεράσει τα  €13 δις.  

Την ίδια ώρα όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, αποπληρώνεται πρόωρα και το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είχε λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που επίσης θα έχει αποτύπωση στην οικονομική προοπτική της χώρας.   

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε να εκφράσουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας γιατί η ορθολογική στρατηγική που ακολουθείται μέχρι σήμερα στην οικονομία, έχει θετικά αποτελέσματα στην πράξη: Από τη μια η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να καλύψει πλέον ανά πάσα στιγμή τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και από την άλλη είναι σε θέση να αντλεί χρηματοδότηση από τις αγορές, με χαμηλό επιτόκιο. 

 

Αυτή η εικόνα της οικονομίας της χώρας που είναι εικόνα όχι μόνο βελτίωσης αλλά και ψήφος εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών και των διεθνών αγορών, θα πρέπει να λειτουργεί σαν οδηγός ώστε να παραμείνουμε αταλάντευτοι στην οδό της σταθερότητας και της ορθολογικής αναπτυξιακής προοπτικής της κυπριακής οικονομίας.  

14/1/2020