Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Για την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη την πιο ψηλή θέση προτεραιότητας κατέχει ο ίδιος ο απλός πολίτης, ο οποίος αποτείνεται στις αρχές για την ανέγερση της δικής του οικογενειακής κατοικίας.

Αξιολογώντας τα διάφορα είδη αιτήσεων, διαφάνηκε ότι σχεδόν το 62% των πολεοδομικών αιτήσεων αφορούν αιτήσεις για ανέγερση μέχρι διπλοκατοικίας και προφανώς αυτές οι αιτήσεις στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αφορούν επενδυτές, αλλά απλούς ανθρώπους που θέλουν να ανεγείρουν το δικό τους σπίτι ή το σπίτι των παιδιών τους.

Γι’ αυτή τη μορφή αδειοδότησης ο χρόνος που κατά μέσο όρο που σήμερα απαιτείται είναι σχεδόν 18 μήνες.

Για την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εσωτερικών η επικρατούσα διαδικασία είναι όχι μόνο χρονοβόρα, αλλά πολύπλοκη και κυρίως αχρείαστη. Είναι αδιανόητο εν έτη 2020 η πολιτεία να ταλαιπωρεί κατ’ αυτό τον τρόπο τους πολίτες.  

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης η κυβέρνηση προχώρησε στην εκπόνηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης που αφορά την ανέγερση μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο και την οποία σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε. 

assets_gallery_2261_30125.jpg

 Η παρουσίαση εδώ


 

Η νέα διαδικασία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζεται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα:

 • Στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας,
 • Στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα αλλά και
 • Στη χρήση της τεχνολογίας
 • Χρόνος έκδοσης των πολεοδομικών αδειών

Με την νέα πολιτική ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ αδειοδότησης, από την 1η Οκτωβρίου 2020 οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν σε όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, δηλαδή :

 • στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας αλλά και
 • στους 4 μεγάλους Δήμους που είναι σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες και θα εξετάζονται, θα ελέγχονται και εφόσον είναι πλήρεις θα εκδίδουν ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ εντός 20 ημερών εάν αυτές κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

Εάν οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας και όχι στους 4 Δήμους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, οι πολεοδομικές άδειες θα εκδίδονται σε 10 ΜΟΛΙΣ ΜΕΡΕΣ.

Σημειώνεται εδώ ότι ο μεγάλος όγκος αυτού του είδους των αιτήσεων εκδίδονται σήμερα από την Πολεοδομία, άρα η μεγάλη πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης της άδειας , σε 10 και όχι σε 20 μέρες.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ΟΛΕΣ οι πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδων κατοικίας θα εκδίδονται από ΟΛΕΣ τις αρχές αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες.

 • Ευθύνη μελετητή

Καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής απετέλεσε η συναίνεση και συνεργασία των ιδιωτών μελετητών που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αίτησης του πελάτη τους. Αυτό γίνεται πράξη με την ταυτόχρονη κατάθεση έγγραφης δήλωσης ανάληψης ευθύνης αλλά και ασφαλιστικού συμβολαίου.

Από 1η Οκτωβρίου 2020 λοιπόν τερματίζεται η χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης των Πολεοδομικών αδειών. Τερματίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών, η αχρείαστη γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και τα δικαιολογημένα μουρμουρητά.

 • ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας ο αιτητής θα πρέπει να επανέλθει για να εξασφαλίσει και την απαραίτητη για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, άδεια οικοδομής.

Στη βάση των όσων ανέφερα προηγουμένως ο αιτητής υποβάλλει στις Οικοδομικές Αρχές την αίτηση του στη νέα απλουστευμένη της μορφή. Σημαντικά απλοποιημένη έχει καταστεί και η λίστα των τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται.  

Οι οικοδομικές αρχές στις οποίες από 1ης Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβάλλονται τόσο οι οικοδομικές αιτήσεις αλλά και άδειες διαίρεσης εκεί και όπου απαιτείται είναι :

 • Τα επαρχιακά γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων αλλά και
 • Το σύνολο των 30 Δήμων που λειτουργούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία μαζί με την Κοινότητα του Αγίου Τύχωνα

Εάν η κατάθεση της αίτησης είναι σε έντυπη μορφή τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι όπως και στην πολεοδομική άδεια: 20 μέρες.

Στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ όμως, δηλαδή στις επαρχιακές διοικήσεις από την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Σ’ αυτή την περίπτωση η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται σε 10 μόλις μέρες.

Για τις άδειες οικοδομής η επίσπευση της διαδικασίας κατέστη δυνατή με την απλούστευση των απαιτητέων εγγράφων, αλλά και την από μέρους των μελετητών ανάληψη της ευθύνης του υπολογισμού και της υποβολής των δικαιωμάτων και τελών της άδειας με τη χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου.

 • Ολοκληρωτική μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση αδειών

Στην περίπτωση της αδειοδότησης και παρά την εισαγωγή και της ηλεκτρονικής αποδοχής αιτήσεων σε δύο μήνες από σήμερα, την 1η Οκτωβρίου, εντούτοις ολοκληρωτικά αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες τις αδειοδοτούσες αρχές την 1η Ιανουαρίου 2022 οπότε και τερματίζεται η κατάθεση έντυπων αιτήσεων.

 SITE LEFT