Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Στο πλαίσιο σημερινής τηλεδιάσκεψης της διευρυμένης συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα, το ψήφισμα και η έκθεση του Κοινοβουλευτικoύ Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), κ. Νίκου Τορναρίτη, εισηγητή της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εγκλωβισμένων της Συνέλευσης, για τον ρόλο των Κοινοβουλίων στην εφαρμογή του Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR) και του Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση (GCM) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Στην Έκθεση του κ. Τορναρίτη, παρουσιάζονται τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των δυο Συμφώνων του ΟΗΕ, τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις χώρες υποδοχής. Υπογραμμίζεται δε η σημασία της ενισχυμένης αλληλεγγύης και συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας με τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος, που αντιμετωπίζουν υπέρμετρες μεταναστευτικές ροές.

Το ζητούμενο, επισημαίνεται, είναι να μετατραπεί η τεράστια μεταναστευτική πρόκληση σε ευκαιρία και προστιθέμενη αξία. Τα δύο Σύμφωνα, αναφέρεται, οικοδομούν το πλαίσιο για έναν πιο δίκαιο και προβλέψιμο καταμερισμό ευθυνών ανάμεσα στις Κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να ελαφρύνεται το βάρος που επωμίζονται οι χώρες πρώτης γραμμής. Την ίδια στιγμή, τα Σύμφωνα προβλέπουν μια πιο ανθρωποκεντρική διαχείριση και πιο αποτελεσματική αρωγή προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους και καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τον πολύ σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Κοινοβούλια όσον αφορά στην ανάδειξη των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση και στον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Τονίζεται επίσης η ουσιαστική συνδρομή τους στις διεθνείς προσπάθειες για την επίλυση των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής. Η κοινοβουλευτική διπλωματία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, σημειώνεται, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία και συνδρομή σε διεθνές επίπεδο. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται επίσης η άσκηση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για την τήρηση από τις κυβερνήσεις των συμβατικών τους υποχρεώσεων και η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, με στόχο τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και υποδομών. 

28/5/2021