Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία και η συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών-μελών της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, κατατάσσει πλέον τη χώρα μας ανάμεσα στις πέντε πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις επιδόσεις της.  

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τη δουλειά που ήδη έχει γίνει αλλά και να χτίσουμε πάνω σε αυτή, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η έρευνα και η καινοτομία, η θέσπιση ενός ισορροπημένου συστήματος καινοτομίας, το οποίο να συνδυάζει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, οι συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ εταιρειών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, θέτουν τις βάσεις για τη διαρκή ψηφιακή εκπαίδευση αλλά και για το μέλλον της χώρας μας.

22/6/2021