Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας τον περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων τροποποιητικό νόμο που αφορούσε την απάλειψη πλέον της ανάγκης για δημιουργία κουβουκλίων όσον αφορά τα θέματα ογκολογίας και χημειοθεραπειών ούτως ώστε να μπορούν κάποιες κλινικές που δεν έχουν τα χρήματα και είναι μεγάλο το κόστος για να δημιουργήσουν αυτά τα κουβούκλια στα ίδια τα κέντρα τους, να μπορούν να συνεργάζονται και να συμβάλλονται με άλλα κέντρα. Και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 9 συγκεκριμένα ιδιωτικά κέντρα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στον τομέα της ογκολογίας και της παθολογίας διασφαλίζοντας βεβαίως με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορούν όλοι οι ασθενείς να εξυπηρετούνται καλύτερα αλλά και με αυτό τον τρόπο θα γίνει και μεγάλη εξοικονόμηση του κόστους, των πόρων του κράτους γιατί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον ασθενή.

Θεωρούμε ότι ακούστηκαν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την εξασφάλιση της διαδικασίας στην ασφάλεια της μεταφοράς των φαρμάκων και για αυτό το λόγο ζητήσαμε να κατατεθούν στην Επιτροπή τα πρωτόκολλα, οι προδιαγραφές και άλλου είδους έντυπα και έγγραφα τα οποία θα καθησυχάσουν αυτές τις ανησυχίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ψήφιση της νομοθεσίας.

13.1.2022