Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

 

Σήμερα στην Επιτροπή Νομικών είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά θέματα όπως είναι ο Περί Διεθνούς Συνεργασία σε ποινικά θέματα τροποποιητικός νόμος, νομοσχέδιο που έχει τον στόχο να προστεθεί μια νέα παράγραφος που να καλύπτει και τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση  δυνάμει της συμφωνίας Εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου αφετέρου. Είναι ζητήματα ασφάλειας για τον τόπο και όλες οι χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Φάνηκε ότι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις υπάρχει κατανόηση και συνεργασία για να μπορεί να προχωρήσει προς την Ολομέλεια. Προχωρήσαμε και εξετάσαμε πρόνοιες στον περί καταπολέμησης της απάτης και  της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών. Εδώ είναι ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις ευρωπαϊκής οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει υποχρέωση να παρέχει στην αστυνομία πληροφόρηση που λαμβάνει από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Εδώ με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιθυμείται να περιληφθούν και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό επειδή ανησύχησε τα μέλη της Επιτροπής μήπως και παραβιάζει το απόρρητο, τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, έχουν τεθεί τα ερωτήματα και οι σκέψεις των μελών της Επιτροπής Νομικών και η Αρχή ψηφιακής Ασφάλειας θα επανέλθει με ένα σημείωμα έτσι ώστε να διασκεδάζει τους φόβους που έχουν ήδη εκφραστεί στην Επιτροπή. Προχωρήσαμε σε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, τον περί φυλακών νόμο γιατί στόχος το τρίπτυχο εκσυγχρονισμός, αναμόρφωση και επανένταξη, αποτελεί τη στρατηγική μας. Οι φυλακές είναι χώροι σωφρονισμού διορθώνουν συνειδήσεις, επομένως ως επιτροπή νομικών απλώνουμε ένα δίχτυ συνοχής ανάμεσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ο σκοπός του νομοσχεδίου του περί φυλακών είναι η συνολική αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας που συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης των ποινών και τις διεθνείς αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων.

Λήφθηκαν υπόψη εισηγήσεις πενταμελούς ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών που συστάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα σωφρονιστικό σύστημα: Νομοθετικό πλαίσιο, την υλικοτεχνική υποδομή, τη διοίκηση, τους κρατούμενους και το σωφρονιστικό προσωπικό. Βρισκόμαστε στην κατ’ άρθρο συζήτηση και στα πλαίσια αυτά αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να επανέλθει αλλά να εξεταστεί επίσης και μια εισήγηση η οποία θα έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνέχεια προτάσεων νόμου σε σχέση με την ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων, το λεγόμενο βραχιολάκι. Επομένως στα πλαίσια αυτής της εξέτασης θα επανέλθει και η συζήτηση πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα διότι όλοι γνωρίζουμε τον συνωστισμό που επικρατεί στις φυλακές. Προχωρήσαμε στην τοποθέτηση σε σχέση με την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και ναυτοδικείου, δικαστήρια τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ όχι μόνο την αποφόρτιση και τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και από τα πρωτόδικά δικαστήρια αλλά θα προσφέρουν εξειδίκευση σ’ αυτό τον τόπο. Προχωράμε με διαβουλεύσεις επί τροπολογιών με στόχο μέσα στις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσει και η ψήφιση του από την Ολομέλεια.

30.3.2022

 SITE LEFT