Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

 Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το γραφείο διαχείρισης δημόσιου χρέους για το 2020. Με μεγάλη ικανοποίηση σημειώνουμε τα πολύ καλά λόγια που έχει ήδη πει ο Γενικό Ελεγκτής για τον τρόπο λειτουργίας αλλά και για τα αποτελέσματα που έχει φέρει το γραφείο διαχείρισης του δημόσιου χρέους διαχρονικά αλλά και για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των τεχνοκρατών του γραφείου και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για το γεγονός ότι διαχρονικά την τελευταία δεκαετία έχει αναχρηματοδοτηθεί το δημόσιο χρέος με πιο φθηνό δανεισμό, έχουν μειωθεί δραματικά οι αποδόσεις των ομολόγων και έχουν μειωθεί και οι δαπάνες για τους τόκους που πληρώνουμε τα χρεολύσια κατά 1/3 το οποίο δημιουργεί πλεονάσματα τα οποία επιστρέφονται πίσω στους πολίτες. Λόγω αυτής της εξαιρετικής δουλειάς του γραφείου διαχείρισης δημόσιου χρέους έχουμε ήδη για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία την αναβάθμιση από οίκο αξιολόγησης πέρα από  την πρώτη επενδυτική βαθμίδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι γίνεται σε μια περίοδο, σε μια εποχή, που υπάρχει μια μεγάλη κρίση κι αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την εμπιστοσύνη που υπάρχει μακροπρόθεσμα από τους ξένους επενδυτές στη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει πρόσφατα εξαγγείλει την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου το οποίο ομόλογο θα χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα τα οποία θα οδηγήσουν την Κύπρο στο 2030, στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτή η εξαιρετική διαχείριση στόχο έχει τη μείωση του δημόσιου χρέους μέχρι το τέλος του 2022 στο 94% , κάτι που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών.

14.4.2022