Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Σε μια περίοδο που ήδη βιώνουμε και στη χώρα μας τις επιπτώσεις μια τρίτης διεθνούς και μάλιστα πολλαπλής κρίσης, είναι αδήριτη η ανάγκη διατήρησης της εργασιακής ειρήνης και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Γι’ αυτό καλώ από τη μια την ΕΤΥΚ να αναστείλει τα απεργιακά μέτρα και από την άλλη τη διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας να αναστείλει την απόφαση για απολύσεις και να προσέλθουν σε εποικοδομητικό διάλογο κάτω από το θεσμοθετημένο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας. 

 

26.5.2022