Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Η συνεχής και παραγωγική προσπάθεια για ειρήνη, ασφάλεια και περιφερειακή σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο από την Κυπριακή Δημοκρατία και το κράτος του Ισραήλ, αποτελεί την απάντηση στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και στις επακόλουθες τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή μας. 

Καταγράφοντας τις απειλές που παρατηρούνται διαμορφώνουμε τις ανάλογες δράσεις και επενδύσεις, ώστε να καταστούμε ισχυρός πάροχος και παράγοντας ασφάλειας και άμυνας με ανθεκτικότητα με την ανάλογη εργαλειοθήκη ανάλυσης και αντιμετώπισης των απειλών. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου στο Ισραήλ η οποία εμβαθύνει ακόμα περισσότερο την αμυντική συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ. 

Ως εταίροι και στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα, προσδίδεται η απαραίτητή στρατηγική προοπτική για την εφαρμογή κοινών στόχων για την ασφάλεια και την άμυνα ώστε να οικοδομήσουμε την αντίδραση εκείνη που θα προστατεύει τους πολίτες, τις αξίες και τα συμφέροντά μας και θα συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

12.8.2022