Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

 

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το πολυσυζητημένο θέμα των πολιτογραφήσεων έρχεται πολύ αργά και αναφέρεται σε έλεγχο από το 2013 και μετά και όχι από το 2007 όπου και ξεκίνησε το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Ο έλεγχος του Γενικού Ελεγκτή ξεκίνησε μετά που το πρόγραμμα τερματίστηκε και ακολουθεί τις αντίστοιχες έρευνες της Επιτροπής Καλογήρου και της Επιτροπής Νικολάτου. Όπως μάλιστα υποδεικνύει η Επιτροπή Νικολάτου, εάν ο Γενικός Ελεγκτής έγκαιρα προέβαινε σε έλεγχο - από το 2016 όταν έλαβε γνώση των προβλημάτων - θα δινόταν πιθανώς η ευκαιρία της έγκαιρης διόρθωσης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι έστω και τώρα, εάν προκύπτουν οποιαδήποτε νέα στοιχεία αυτά θα πρέπει να μελετηθούν και να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Έχει πάντως ξεκαθαρίσει ότι οι ισχυρισμοί του Γενικού Ελεγκτή για ενδεχόμενη απώλεια εσόδων και ακύρωση επενδύσεων δεν τεκμηριώνονται. Αυτό ξεκαθαρίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το δε ζήτημα της επιβολής ΦΠΑ, έχει ρυθμιστεί  με σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2016.

Θέση μας είναι ότι το επενδυτικό πρόγραμμα στήριξε εμπράκτως την οικονομία σε δύσκολους καιρούς. Στην πορεία έγιναν μεγάλες προσπάθειες για αναθεώρηση και θωράκιση του, χωρίς όμως να αποφευχθούν σοβαρά λάθη και παραλείψεις, για τα οποία η κυβέρνηση έχει αναλάβει ήδη την πολιτική ευθύνη. Γι’ αυτό εξάλλου πάρθηκε η απόφαση για τερματισμό του, ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα υποθέσεις πιθανώς ποινικών αδικημάτων αλλά και υποθέσεις ανάκλησης υπηκοοτήτων, με ήδη 45 υπηκοότητες επενδυτών να έχουν ανακληθεί όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Και γι’ αυτό ακριβώς, η οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης του ζητήματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πέσει ακόμα μια φορά  στο κενό. Εξάλλου τα ίδια αυτά κόμματα είχαν επιχειρήσει να μετατρέψουν τις πολιτογραφήσεις στο κυρίαρχο διακύβευμα των περσινών βουλευτικών εκλογών του 2021, για να λάβουν τελικά ηχηρή απάντηση από τους πολίτες.

25.8.2022