Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

 

Στην Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είχαμε μία πολύωρη συζήτηση για μεγάλα και σημαντικά θέματα:

Πρώτα από όλα ξεκινήσαμε αλλά και ολοκληρώσαμε την κατ’ άρθρο συζήτηση για τη ρύθμιση της μισθοδοτικής ανέλιξης των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών και των Ειδικών Αστυνομικών στις νέες μισθοδοτικές κλίμακες τους. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τις οποίες αποστέλλουμε στην Ολομέλεια κατ’επειγόντως προβλέπεται η μισθοδοτική κλίμακα των Αστυνομικών και Πυροσβεστών που αναβαθμίζεται από την 1.1.2023 από Α3-A5-A7(II) (συνδυασμένες κλίμακες)  σε A5-A7-A8(I) (συνδυασμένες κλίμακες) και των Ειδικών Αστυνομικών από Α1-Α3-Α5(ΙΙ) και Α1-Α2-Α5(ΙΙ) σε Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν, είχαμε μία εποικοδομητική συζήτηση και με τις αναγκαίες ρυθμίσεις τις οποίες κάναμε σήμερα προχωρεί προς ψήφιση στην ολομέλεια την Παρασκευή 02.12.2022

Δεύτερο θέμα σήμερα στην ατζέντα ήταν  η πρόταση νόμο την οποία κατέθεσα μαζί με τον συνάδελφο κο Πάζαρο με την οποία προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τον Περί Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της επισύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων το Νόμο του 2010 με στόχο να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που είδαμε Μεγάλα έργα που προωθήθηκαν και επικροτήθηκαν από το κοινωνικό σύνολο ως βελτιωτικές εξελίξεις στη ποιότητα ζωής των φορολογούμενων πολιτών να παραμένουν στα σκαριά για μεγάλα χρονικά διαστήματα παρόλο που υπήρχαν άμεσα διαθέσιμοι πόροι για την ανάθεση και αποπεράτωση των έργων αυτών. Επομένως με την προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας θέλουμε να εισάξουμε αντισταθμιστικά μέτρα, ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με το δικαίωμα προσφυγής των οικονομικών φορέων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από αυθαίρετες και κακόβουλες Προσφυγές που σκοπό έχουν να πλήξουν το διαγωνισμό καθυστερώντας τις διαδικασίες και πλήττοντας τους Φορολογούμενους πολίτες.

Είναι για εμάς πολύ σημαντικό σε μια κοινωνία που η ταχύτητα σε όλα τα επίπεδα θεωρείται απαραίτητη είναι αδικαιολόγητο να δίνονται χωρίς ουσιαστικό λόγο προσωρινά μέτρα με μόνο γνώμονα την οικονομική πλήξη των δικαιωμάτων των Οικονομικών φορέων και να πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να αποδεικνύουν την κρισιμότητα της προώθησης έργων για το κοινό καλό κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται και δεδομένο. Επομένως με δύο τροποποιήσεις που προτείνουμε με την πρόταση νόμου είναι πρώτα απ’ όλα να υπάρχει μία διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης για την οποία σήμερα συζητήσαμε και τους τρόπους υπολογισμού αλλά και μια δεύτερη τροποποίηση όσον αφορά την κλίμακα των έργων που προωθούν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Το τρίτο θέμα που σήμερα μελετήσαμε στην Επιτροπή Νομικών ήταν η πρόταση νόμου του κου Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και αφορούσε τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία της Δημόσιας διαβούλευσης και τον Σχεδιασμό πολιτικών και πολιτικών δράσεων. Έγινε μία εξονυχιστική συζήτηση, πήραμε τις απόψεις όλων των Αρμόδιων Φορέων και η συζήτηση θα επανέλθει μετά το άνοιγμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τέταρτο θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα ήταν η πρόταση νόμου του κύριου Κουκουμά εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις για τροποποίηση του Περί Ποινικού Κώδικα έτσι ώστε να εισαχθεί το αδίκημα της εφαρμογής πρακτικής ή παροχής υπηρεσιών ψυχοθεραπειών για μεταβολή ή εξάλειψη σεξουαλικού προσανατολισμού. Είναι μία πρόταση η οποία είχε συζητηθεί και σε προηγούμενες συνεδρίες. Σήμερα προχωρήσαμε στη κατ’ άρθρο συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών και η πρόταση αυτή θα επανέλθει ξανά στην επιτροπή μας μετά από το άνοιγμα της Βουλής για να δούμε κι άλλες λεπτομέρειες.

 

Θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα επίσης μας απασχόλησε και το ζήτημα των εξελίξεων που βλέπουμε με τον τρόπο εκδίκασης καθυστερημένων υποθέσεων στα Επαρχιακά Δικαστήρια και των αντιδράσεων που βλέπουμε και από το δικηγορικό κόσμο αλλά και τις απόψεις που βλέπουμε γενικότερα και την αναστάτωση που επικράτησε στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Έτσι  αποφασίσαμε ως Επιτροπή Νομικών να εγγράψουμε ως αυτεπάγγελτο θέμα την όλη αυτή κατάσταση που είδαμε να εξελίσσεται  τις τελευταίες μέρες στο τομέα της Πρωτοβάθμιας Δικαιοσύνης. Επομένως άμεσα θα το δούμε σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών μέχρι και την Παρασκευή 02.12.2022.

1.12.2022

 SITE LEFT