Ανακοινώσεις

Αβέρωφ: Στηρίζουμε όλους αυτούς τους εργαζομένους αλλά παράλληλα κατανοούμε πως για να διασφαλίσει μια πολιτεία τόσο το αγαθό της υγείας όσο και την ασφάλεια χρειάζεται να έχεις μια δυνατή οικονομία που να μπορεί να στηρίξει αυτά τα συστήματα για την υπηρεσία των πολιτών, αυτό που οφείλουμε να δίδουμε στον κάθε πολίτη.

Δίπλαρος: Δημοκρατικός Συναγερμός και Αβέρωφ Νεοφύτου εργάστηκαν και θα εργαστούν και τα επόμενα πέντε χρόνια, μακριά από λαϊκισμούς και κραυγές, για το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας

Αβέρωφ: Στα κρίσιμα που έρχονται η χώρα θέλει στιβαρά χέρια. Θέλει εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κρίσεων για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ακόμα ένα στοίχημα και να βγάλουμε τη χώρα μας ακόμα πιο δυνατή

Αβέρωφ: Πρέπει η χώρα μας να μείνει σε σταθερή και ασφαλή πορεία. Να έχουμε μια δυνατή οικονομία, το όχημα για να στηρίξει και το ολοήμερο δημόσιο σχολείο, να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνίας

Δήλωση Εκπροσώπου Τύπου κ. Δημητρη Δημητρίου, απάντηση στο ΑΚΕΛ για ΑΤΑ

Δημητρίου: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη καταθέσει δημόσια την πρότασή του ως προς τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ενέργεια, από κοινού με την ασφάλεια, τόσο στο εθνικό μας θέμα αλλά και ευρύτερα

 SITE LEFT