Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τη Δρ Μαρίνα Αργυρού, Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, τα σημαντικά είδη και οικοτόποι που χαρακτηρίζουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Κύπρου και ο ρόλος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια η Δρ Ξένια Λοϊζίδου, Πρέσβειρα Ακτών Μεσογείου, παρουσίασε το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και τις επιπτώσεις στα θαλάσσια είδη, στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα από τα μικροπλαστικά και γενικότερα τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 SITE LEFT