Περιοδεία Προέδρου και Αντιπροσωπείας Δημοκρατικού Συναγερμού σε Βιομηχανικές Περιοχές.  

 

Οπτική Ταυτότητα