Αβέρωφ Νεοφύτου
Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού

 

Η τροποποίηση του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου θα θέτει ως μέγιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την λήψη νομικών υπηρεσιών τα πέντε χρόνια.

Τέτοιες προτάσεις νόμου ενισχύουν τη διαφάνεια. Η ανάγκη για λειτουργία με ανοικτούς διαγωνισμούς και με ξεκάθαρες διαδικασίες εμπεδώνουν τη χρηστή διοίκηση και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

left module evrovouleftes

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ SITE