Γιώργος Κάρουλλας
Βουλευτής

 Δήλωση Βουλευτή κ. Γιώργου Κάρουλλα για μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιας μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη ο τόπος.

Μέσα από τα νομοσχέδια αυτά παρέχεται η δυνατότητα για διοικητική αυτονομία, οικονομική αυτοτέλεια και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα νομοσχέδια αυτά, η μεταρρύθμιση αυτή είναι ύψιστης σημασίας και είναι πεποίθησή μας ότι μέσα από ειλικρινή συνεργασία, μέσα από γέφυρες συνεννόησης θα πετύχουμε το ποθητό αποτέλεσμα προς όφελος του πολίτη που είναι πάντα ο τελικός αποδέκτης.  

1/6/2020

 SITE LEFT