Χάρης Γεωργιάδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος

 Δήλωση Αναπληρωτή Προέδρου κ. Χάρη Γεωργιάδη για μη εξυπηρετούμενα δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιμένει στη δημοσιοποίηση της λεγόμενης λίστας Γιωρκάτζη, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

Κατ’ ακρίβεια, ζητούμε όχι μόνο τη δημοσιοποίηση αλλά και τη διερεύνηση των στοιχειών από εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού.

Δεν μπορεί να αφήνονται σκιές που επιβαρύνουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. Και πρέπει να διεξαχθεί αξιόπιστος και αντικειμενικός έλεγχος για ρυθμίσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας, τουλάχιστον, δεκαετίας και οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κόμματα αλλά και συνδεδεμένες οργανώσεις και εταιρείες.

30/6/2020

 SITE LEFT