Γιώργος Κάρουλλας
Βουλευτής

 Δήλωση Βουλευτή κ. Γιώργου Κάρουλλα για την εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων

«Ακόμη μια μεταρρύθμιση υλοποιείται. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη διαδικασία για την εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης για άδεια οικοδομής και για άδεια διαίρεσης οικοδομής. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, παρέχεται στους μελετητές η δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια και μελέτες για τις πιο πάνω άδειες. Με τη μεταρρύθμιση αυτή απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση άδειας, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου των 20 ημερών για την ολοκλήρωση της εξέτασης των οικιστικών αναπτύξεων, μέχρι δυο οικιστικές μονάδες. Με την εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται δραστικά η μέχρι τώρα χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, με στόχο την εξυπηρέτηση του απλού πολίτη αφού από τους 18 μήνες για έκδοση περιορίζεται σε μόνο 20 μέρες. Η αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό γίνεται πράξη προς όφελος της ανάπτυξης με τη συμμετοχική διαδικασία των μελετητών, του ιδιωτικού τομέα και τη χρήση της τεχνολογίας. Με την ανάληψη πλέον συλλογικής ευθύνης προς όφελος του κράτους και της κοινωνίας μας. Η νέα αυτή καινοτομία, μας οδηγεί ολοταχώς προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην οικοδομική βιομηχανία συνεχίζοντας την εκσυγχρονιστική προσπάθεια. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι με τη συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων και του επιστημονικού επιμελητηρίου, η προσπάθεια θα καλύψει και άλλους τομείς για διευκόλυνση της ανάπτυξης».

 

5/10/2020

 SITE LEFT