Αβέρωφ Νεοφύτου
Πρόεδρος ΔΗΣΥ

Τις τελευταίες μέρες προβάλλαμε τη θέση μας για το επισκέψιμο αγρόκτημα. Τα τελευταία δέκα με είκοσι χρόνια δεν υπήρχε η δυνατότητα οποιασδήποτε αξιοποίησης της γεωργικής γης πέρα από τη γεωργική καλλιέργεια ή την κτηνοτροφία. 

Με την πρότασή μας δίνουμε επιπρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης για συμπλήρωμα του εισοδήματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου μέσα από το επισκέψιμο αγρόκτημα. 

Είναι με αυτές τις προτάσεις που χωρίς να εκταμιεύονται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό δημιουργείς επιπρόσθετη αξία και επιπρόσθετο εισόδημα στα νοικοκυριά και στη συγκεκριμένη περίπτωση στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας. 

20.11.2022

 SITE LEFT