Τώνια Μουσκή
Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου

Δήλωση της Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κας Τώνιας Μουσκή για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

 Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, στα πλαίσια του σχεδιασμού δράσης για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις αφορούν στην ενίσχυση της πολυθεματικότητας και εμπειρογνωμοσύνης των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και των αρχών εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην άμεση διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, την υλοποίηση του θεσμού Λειτουργού της Γειτονιάς και την επαγγελματική εποπτεία.

Η κοινωνική μέριμνα και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας, είναι εκ των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτές τις αποφάσεις του Υπουργικού, εφόσον κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Λευκωσία 2/10/2019

 SITE LEFT