Ρίτα Σούπερμαν
Βουλεύτρια ΔΗΣΥ

Δήλωση Βουλεύτριας κ. Ρίτας Σούπερμαν για την πρόσβαση και μεταφορά ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα για κάθε κράτος το οποίο σέβεται και προνοεί για το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών του. Η ίση μεταχείριση χωρίς δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων, πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό τρόπο.

Είναι αδιανόητο εν έτει 2023, να μην παρέχει τα ελάχιστα για την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων με αναπηρία, και δη, των παιδιών με κινητικά προβλήματα. Καλούμε το Υπουργείο Μεταφορών, ως αρμόδιο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους σε θέματα που άπτονται της ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και ειδικότερα των παιδιών, για την πλήρη εφαρμογή των νομοθετικών προνοιών που διέπουν τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, καθώς επίσης και την προώθηση της συνεργασίας του με άλλες αρμόδιες Αρχές προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπαίδευση και επιμόρφωση των οδηγών σε θέματα που αφορούν στην πρόσβαση και την ασφάλεια των επιβατών που εμπίπτουν σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού. Παράλληλα, καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό όπως ενεργοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών κανονισμών που είναι σε ισχύ, αλλά και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του θέματος και καλεί τους εμπλεκόμενους να ενεργήσουν άμεσα.

13.9.2023

 SITE LEFT