Νίκος Ράφτης

Ομάδα Έρευνας & Καινοτομίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

  • Μηχανικός, με πολυετή πείρα σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαχείριση ευρεσιτεχνιών.
  • Απόφοιτος του πανεπιστημίου Cambridge σε μηχανική.
  • Εκτενή έρευνα σε θέματα καλλιέργειας της δημιουργικότητας για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
  • Διευθυντής των εταιρειών Paradigm Shift (RTD) Ltd and IP Research Ltd που προσφέρουν υπηρεσίες ανάπτυξης τεχνολογίας σε μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες.