Καταστατικό Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι Κόμμα αρχών με ιδεολογική και πολιτική φιλοσοφία, όπως αυτή απορρέει μέσα από την Ιδρυτική Διακήρυξη του και τις μεταγενέστερες Διακηρύξεις Αρχών.

Η πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού:

Εδράζεται στον Ελληνικό πολιτισμό και στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στοχεύει στη διάπλαση μιας κοινωνίας (α) πλουραλισμού, ανεκτικότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ίσων ευκαιριών, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σεβασμού της διαφορετικότητας, (β) απαλλαγμένης από διακρίσεις, αποκλεισμούς, ανεργία και φτώχεια, (γ) βασισμένη στην κοινωνική οικονομία της αγοράς με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης του πολιτισμού.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και ενωμένη, που να λειτουργεί στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε άλλους ιδεολογικά συγγενείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται για την προώθησητων πιο πάνω αρχών και στόχων.

Καταστατικό ΔΗΣΥ 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2018