Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Ομάδα Ορεινών Κοινοτήτων

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλλος κατάγεται από τις Πλάτρες και ασχολείται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών τα τελευταία 30 χρόνια.

Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό στρατηγικής καθώς και στην οργάνωση και προώθηση που αφορούν όλο το φάσμα και τομείς του τουριστικού προϊόντος , πιστοποιημένος εκπαιδευτής για * Use of Triple Bottom Line Sustainability framework in Rural Entrepreneurship *, πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Structure Democratic Dialogue and Qualified Business Counsellor from UNIDO.

Οι εμπειρίες και διαπροσωπικές επαφές που αποκόμισε από τι διάφορες θέσεις που υπηρέτησε , Συνεργάτης στο πρόγραμμα των Κέντρων Νεότητας , Συντονιστής και εκπαιδευτής των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας αλλά κα ι μέσα από τη Δικτύωση των Νέων του Τροόδους που επιστέγασμα ήταν το Δίκτυο Τροόδους που έδωσε την ευκαιρία της συνεργασίας και της απόκτηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας με αποκορύφωμα η επιλογή του να εκπροσωπεί τη Κύπρο στη Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου από το 2013.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλλος σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου του Δικτύου Τροόδους και εκπροσωπεί το Δίκτυο Τροόδους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουριστική Ανάπτυξης και προβολής Τροόδους και στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Γεωπάρκου Τροόδους και παράλληλα είναι και Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατρών Ακαδημαϊκά είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το UCLAN University - MA International Tourism , Hospitality and Event Management και παράλληλα διδάσκει Strategic Management in Hospitality and Principles of Hospitality Marketing στο Κολλέγιο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ