Σπύρος Σοφοκλέους

Ομάδα Σχολικής Εκπαίδευσης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

-Εκπαιδευτικός

- Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

-Κατέχει Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, Μεταπτυχιακό τίτλο: «Γλωσσική και Πολιτισμική Εκπαίδευση» από το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διδακτορικό τίτλο: «Γλώσσα και Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

-Συμμετέχει ως επιμορφωτής σε προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος

- Συνεργάζεται με Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-Είναι μέλος εκπαιδευτικών επιτροπών, επιστημονικών προγραμμάτων, ερευνητικών ομάδων, οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

-Ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο έχει παρουσιαστεί και κοινοποιηθεί σε διεθνή συνέδρια στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη